Про Институт

Організаційно до складу ННІ ІКПІ входить шість кафедр:

  • Вищої математики (завідувач — доц. Дмитрієва І. Ю.);
  • Волоконно-оптичних ліній зв’язку (завідувач — проф. Бондаренко О. В.);
  • Інформаційних технологій  (завідувач — проф. Леонов Ю. Г.);
  • Комутаційних систем (завідувач — проф. Ложковський А. Г.);
  • Мереж зв’язку (завідувач — проф. Нікітюк Л.А.);
  • Телекомунікаційних систем (завідувач — проф. Балашов В. О.).

Якісному навчально-методичному забезпеченню підготовки фахівців сприяє активна наукова та методична діяльність викладачів. Вчені ННІ ІКПІ за останні 5 років опублікували понад 300 наукових робіт у міжнародних та вітчизняних наукових журналах, 70 монографій, підручників, навчальних посібників, в тому числі під грифом Міністерства освіти і науки України й Міністерства транспорту та зв’язку України.

Велика робота в ННІ ІКПІ здійснюється з удосконалення лабораторної бази. Зусиллями колективу кафедри Мереж зв’язку створені сучасні навчальні лабораторії, які обладнані новітнім мережним обладнанням. Спільно з швейцарською компанією “Райхле і  Де-Массарі Україна“ (зараз „Sunergia”) організовано спеціалізовану лабораторію “Структуровані кабельні системи“, в якій проходять навчання близько 300 студентів щорічно. Для роботи в цій лабораторії викладачі кафедри пройшли підготовку в навчальному центрі компанії “Райхле і Де-Массарі Україна“. Право отримання сертифікатів надається і найкращим студентам, які успішно засвоїли дисципліну «Структуровані кабельні системи» і пройшли тестування в компанії R&M, вони отримують іменні міжнародні сертифікати R&M, які дають можливості першочергового працевлаштування в компаніях системних інтеграторах в будь-якій точці земної кулі. Лабораторія «Інфокомунікацій» призначена для вивчення студентами архітектурних особливостей сучасних мереж і можливостей здобувати навичок роботи в реальних інформаційних і телекомунікаційних мережах та отримання знань з проектування мереж з використанням сучасних програмних продуктів. Лабораторія «Мережних технологій» дає можливості студентам досліджувати сучасні параметри і протоколи інформаційних мереж. Крім того, кафедра Мереж зв’язку має філіал на базі найбільшої в регіоні телекомунікаційної компанії TeNeT, де студенти проходять виробничу практику і набираються досвіду практичної роботи на підприємстві.

На кафедрі Комутаційних систем створено лабораторію „Цифрові системи комутації“, на базі сучасного комутаційного обладнання ЦСК „Квант-Е“ ТОВ „Телекарт-Прилад“, крім того, в цій лабораторії налаштовано та експлуатуються: ЦСК „Дніпро”, ОАО „Днепропетровский машиностроительный завод”; ЦСК „Матрица”, НПО „Телекоммуникационные технологии” та сучасний вузол мультисервісного доступу MSAN МОНІС. Використання в навчальному процесі сучасного обладнання лабораторій дає змогу студентами отримувати знання та професійні навички на реальному обладнанні. Нещодавно лабораторну базу ННІ ІКПІ було розширено обладнанням базової станції BTS CDMA-2000, яку в якості спонсорської допомоги надали оператори мобільного зв’язку „Інтерднестрком” та „Інтертелеком” з метою якісної практичної підготовки студентів спеціалізації „Мобільний зв’язок”.

На кафедрі Телекомунікаційних систем працює п’ять навчальних лабораторій, які обладнанні сучасним цифровим обладнанням: Ericsson, Iskratel, Alcatel-Lucent, Фарлеп та Watson Telecom. Три комп’ютерних класи забезпечують проведення циклу віртуальних лабораторних робіт. Навчальний лінійно-апаратний зал кафедри дозволяє якісно виконувати практичну підготовку спеціалістів. Теоретична підготовка студентів доповнюється практичною роботою під час лабораторних робіт на діючому сучасному обладнанні зв’язку й виробничою практикою на підприємствах зв’язку.

На кафедрі Волоконно-оптичних ліній зв’язку організовано три навчальні лабораторії, які оснащені приладами вимірювання місць пошкодження ОК «Горизонт», приладами для зварювання оптичних волокон, вимірювачами дисперсії ОВ «ИД-42», оптичними тестерами та оптичними рефлектометрами. Такий перелік обладнання дозволяє студентам отримати знання та практичні навички з вивчення конструкції оптичних волокон (ОВ) та оптичних кабелів (ОК), навчитися самостійно виконувати вимірювання параметрів ОВ, виконувати зварювання ОВ, визначати місця пошкодження ОК, виконувати вхідний контроль будівельних довжин ОК, визначати характеристики передавальних та приймальних пристроїв волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) та вимірювати енергетичний потенціал ВОСП. За допомогою програмного комплексу АПР ЛКС та програми АВК в комп’ютерному класі кафедри студенти отримують навички складати робочі проекти ВОЛЗ і виконувати кошторисно-фінансовий розрахунок до них.

В ННІ ІКПІ проводиться велика робота з питання збереження, генерації та акумулювання науково-педагогічної еліти Академії. За останній рік здобувачі захистили 3 докторські дисертації і 13 кандидатських дисертацій.

Не тільки викладачі, а й студенти під час навчання активно займаються науково-дослідною роботою під керівництвом провідних спеціалістів Академії, що реалізується в участі в конференціях молодих спеціалістів, творчих конкурсах та олімпіадах.

Серед конкурсів слід відмітити професійний конкурс оператора МТС «Професіонали майбутнього», який проводиться щорічно для бакалаврів напрямку «Телекомунікації» серед десяти ВНЗ України. Кожен рік команда МТС Академії складається переважно зі студентів         ННІ ІКПІ. Вже стала приємною традицією перемога команди МТС ОНАЗ ім. О.С. Попова. Так перемогу у Всеукраїнському конкурсі МТС Всеукраїнської програми «Професіонали майбутнього» отримано в 2007, 2009 та 2010 роках, а в 2012 році — друге місце. Участь студентів у конкурсі МТС «Професіонали майбутнього» супроводжується проходженням студентами команди практики в компанії та в разі перемоги команди МТС, гарантованого працевлаштування в ПрАТ «МТС-Україна».