Про Институт

З грудня 2000 року й до сьогодні ННІ ІКПІ очолює професор, доктор технічних наук Стрелковська Ірина Вікторівна.

На кафедрах ННІ ІКПІ вже з перших років його функціювання сформувався висококваліфікований колектив викладачів, які є відомими своєю творчою, педагогічною, видавничою, науковою діяльністю та плідними зв’язками з галузевими підприємствами. Це понад 422 викладачів, в тому числі 18 академіків, членів-кореспондентів міжнародних і галузевих академій; 50 професорів, докторів наук; 175 доцентів, кандидатів наук;4 заслужених працівника вищої школи України; 5 лауреатів Державної премії, 5 заслужених діячів науки і техніки України, які дають студентам ґрунтовні знання та навички для застосування в майбутній фаховій діяльності.

Чимала кількість випускників минули років стали видатними вченими, керівниками підприємств галузі зв’язку, великих науково-дослідних, конструкторських і виробничих підприємств. Факультет пишається своїми випускниками, серед яких професори: Воробієнко П.П., Захарченко В.М., Петринський Є.Н, Гранатуров В.М., Котельников А.К., доценти: Кордобовський О.І., Савицький Ю.П., Пасічник М.Д., Зелінський М.Ф., Большой О.Л., Жарко І.В., Женжера В.Л., Лейбзон А.Я., Проживальський О.П., Русинський А. П., Ганжа С.М. та ін.

Сьогодні Навчально-науковий інститут інфокомунікацій та програмної інженерії продовжує працювати як провідний осередок Академії із збереженням минулих традицій та найбільш багаточисленний інститут Академії, на якому навчаються понад 1000 студентів. Наші студенти – це яскраві особистості, лідери, талановиті студенти й молоді науковці, які мають активну громадську позицію й презентують свої досягнення не тільки в процесі навчання та науковій діяльності, а й в суспільному житті Академії, самодіяльності та КВК.

Стрімкий розвиток телекомунікацій вимагає сучасних знань для кожного, хто бере активну участь у їхній розробці й обслуговуванні. Тільки ті фахівці, які володіють знаннями та вільно спілкуються технічною англійською мовою, здатні впроваджувати й розвивати нові інформаційні технології, здійснювати ефективний інженеринг галузі на всіх рівнях її ієрархії. Тому з метою якісної підготовки фахівців, здатних витримати будь-яку конкуренцію на ринку праці, крім наявності висококваліфікованих викладачів, і відповідної лабораторної бази, в ННІ ІКПІ створені групи «Technical Elite Groups», які вивчають усі предмети англійською. Сьогодні в ННІ ІКПІ навчається англійською біля 350 студентів. Серед основних переваг навчання англійською можливо відмітити:

  • отримання сучасного рівня знань з можливостями вільного спілкування технічною англійською в єдиному інформаційному просторі;
  • можливість вільно працювати з технічною документацією для виконання задач розробки та експлуатації обладнання інфокомунікацій,
  • конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці та можливості працевлаштування у зарубіжних компаніях;
  • можливості працевлаштування до відомих науково-дослідних установ світу з метою участі у проведенні наукових досліджень та участі у науково-технічному розвитку інфокомунікацій;
  • можливість продовжувати навчання або працювати в галузі інфокомунікацій країн світу.

Студенти «Technical Elite Groups» навчаються окремим потоком, слухають лекції, працюють на практичних, лабораторних заняттях і спілкуються з викладачами тільки англійською. Лектори та викладачі, які викладають у «Technical Elite Groups» мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в іноземних навчальних закладах. Для постійного удосконалення мовного рівня та технічної англійської термінології для студентів «Technical Elite Groups» організовані постійні тренінги та мовні курси з викладачами кафедри іноземних мов та волонтерами з країн світу.