Про Институт

 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

 

История

 

   В 1920 році в Одеському інституті інженерів зв’язку було створено факультет телефонно-телеграфного зв’язку, який став історичним попередником теперішнього Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії (ННІ ІКПІ). Першими деканами факультету були доценти Коган М.М. і Млієвський З.Б. Після закінчення Великої Вітчизняної війни, з 1945 р. факультет очолювали доценти Грязєв В.І., Ружинський Д.П., Шилов О.С. Стрімкий розвиток галузі зв’язку зумовив необхідність заснування в 1967 р. нового факультету – автоматичного електрозв’язку, який очолив доцент Шилов О.С. Пізніше деканами були доценти Захарченко М.В. (з 1970 р. до 1981 р., зараз – професор, д.т.н., проректор із навчальної роботи Академії), Одинцов М.М. (з1981 р. до 1982р., зараз – доцент кафедри ВОЛЗ), Діденко В.Є. (1982 – 1985 рр., зараз – пенсіонер), Орлов В.М.              (1985 –1989 рр., сьогодні професор, д.е.н., завідувач кафедри економіки підприємств та корпоративного управління), Брітнер Л.П. (1989 – 2000 рр., зараз – пенсіонер). З появою нових технологій зв’язку та вдосконаленням змісту навчання у лютому 2001 р. назву факультету було змінено, факультет Автоматичного електрозв’язку було перейменовано у факультет Інформаційних мереж. Зміна назви факультету не тільки враховувала існуючі технологічні зміни структури галузі телекомунікацій, а й дозволила суттєво розширити напрямки підготовки фахівців. Тенденції конвергенції існуючих окремо на протязі багатьох років телекомунікаційних та інформаційних мереж в єдину інфокомунікаційну інфраструктуру, зумовили у лютому 2012 р. злиття двох факультетів Інформаційних мереж та Телекомунікаційних систем у факультет Інфокомунікацій. Стрімкі темпи розвитку інфокомунікацій зумовили нові вимоги до підготовки фахівців, які передбачають отримання знань не тільки інфокомунікаційної інфраструктури, а ще й знань з ІТ-технологій, програмування та системної інтеграції, інсталяцій операційних систем та програмного забезпечення. Важливою подією минулого року стало ліцензування нового напряму бакалаврату 6.050103 — Програмна інженерія, метою якого є підготовка затребуваних ІТ-фахівців галузі. Тому, згідно вимогами сьогодення та за умов розширення напрямів підготовки, передових методів навчання, видів і форм діяльності й відповідно до рішення Вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова згідно наказу № 01-05-403 від 31.12.2013 р. на базі факультету Інфокомунікацій створено Навчально-науковий інститут інфокомуінкацій та програмної інженерії.